Jason Nelson – Nothing Without You (Song, Lyrics and mp3 download)

Jason Nelson – Nothing Without You (Song, Lyrics and mp3 download)
Download:


Jason Nelson, “Nothing Without You” Lyrics:

(In Him do I live, move, and have my being)
In Him do I live, move, and have my being
(In Him do I live, move, and have my being)
In Him do I live, move, and have my being
(Cause I’m nothing without You)
I’m nothing without You
I’m nothing without You
I’m nothing without You
I’m nothing without You
(In Him do I live, move, and have my being)
In Him do I live, move, and have my being

(In Him do I live, move, and have my being)
In Him do I live, move, and have my being
(And I’m nothing without You)
I’m nothing without You
I’m nothing without You
I’m nothing without You
I’m nothing without You

I’m nothing without You
I’m nothing without You
I’m nothing without You
I’m nothing without You

So breathe through me
And live in me
Let Your glory reign, in me

So breathe through me
And live in me
Let Your glory reign, in me

So breathe through me
And live in me
Let Your glory reign, in me

So breathe through me
And live in me
Let Your glory reign, in me
(I’m nothing without You)
I’m nothing without You

Leave a Reply